Aanmelden en consultatie

Na aanmelding vindt er een multidisciplinaire beoordeling plaats van de aangeleverde informatie. Daarna volgen er drie mogelijkheden: het overgaan tot een consult (een digitale intake om te zien of er overgegaan wordt tot een wachtlijstplaatsing), een afwijzing of de vraag om aanvullende informatie.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de LIZ, dan kunt u (tijdens kantooruren) telefonisch contact opnemen met de plaatsingscoördinatoren van de kliniek Inforsa via telefoonnummer (020-) 590 8142 of (020-) 590 8134.

Cliënt direct aanmelden

U kunt het Aanmeldformulier van de LIZ zonder vooraankondiging invullen en digitaal opsturen. Heeft u vragen over de aanmeldprocedure of actuele wachttijden? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de plaatsingscoördinatoren van de LIZ via telefoonnummer (020-) 590 8142 of (020-) 590 8134.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd varieert en heeft te maken met verschillende factoren. Houdt u er alstublieft rekening mee dat er een administratieve periode van een aantal weken overheen kan gaan tot een consult (digitale intake) kan plaatsvinden.