Werking

Bij veel psychiatrische aandoeningen is de exacte oorzaak, ondanks veel wetenschappelijk onderzoek, niet bekend. Datzelfde geldt voor de behandeling van die aandoeningen: het is moeilijk precies te zeggen hoe het kan dat ECT zo goed werkt. Uit onderzoek blijkt wel dat ECT de doorbloeding van de hersenen kan vergroten, net als de groei van sommige hersencellen.

Het oorzakelijke verband tussen psychiatrische klachten en het effect van ECT is dus moeilijk aan te geven, maar uit onderzoek blijkt wel dat de behandeling effectief is. ECT kan uitkomst bieden als (vaak jarenlange) behandeling met medicatie en psychotherapie niet genoeg hebben geholpen.

Net als met medicatie en psychotherapie is moeilijk aan te geven hoeveel behandelingen nodig zijn en hoe vaak. Sommige mensen zijn na een relatief korte kuur klaar, anderen hebben meer ECT nodig. Een voorbeeld daarvan is een onderhoudsbehandeling waarbij ECT eens per drie tot vier weken wordt toegepast, voor langere tijd.