Werken bij Inforsa

Van alle markten thuis

Inforsa biedt intensieve behandeling voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. Ook biedt Inforsa forensische zorg, bijvoorbeeld met reclasseringsprogramma’s.

Onze zorg is gebaseerd op vertrouwen naar de cliënt, waarbij het werken aan de zelfcontrole van cliënten en het voorkomen van terugval centraal staan. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van onze cliënten en werken wij stap voor stap toe naar haalbare doelen. Indien nodig zoeken wij ook buiten bestaande kaders naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de meest complexe problematiek. Wij geloven namelijk dat er altijd een oplossing is. Daarom zetten wij door.

Inforsa heeft behandellocaties in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Veenendaal.

Bekijk onze vacatures.

Iedereen is op z’n eigen manier normaal

Cliënten bij Inforsa vertonen vaak ontwrichtend gedrag. Maar voor Naomie, verpleegkundige ggz, is iedereen op z’n eigen unieke manier normaal. Kijk jij net als Naomie ook verder dan ‘normaal’?

Werken in de forensische zorg
Vaak kennen mensen de Forensische Zorg vanuit het begrip tbs. Maar het werkveld is zoveel breder dan dat! Je kunt kiezen tussen klinische zorg, ambulante zorg en verblijfszorg. Er wordt gebalanceerd tussen de juiste combinatie van zorg, behandeling en beveiliging.