Naasten

Je partner, familie of vriend komt in behandeling – hoe werkt dat?

De ziekte van een naaste kan een enorme invloed hebben op je leven. Inforsa helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. Familie, vrienden en andere naasten zijn immers blijvend, de hulpverlening is vaak tijdelijk. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Betrokkenheid bij behandeling

Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie en vrienden daarbij een rol krijgen. Dat ervaren wij in de praktijk en het blijkt ook uit onderzoek. Samenwerking tussen de cliënt, mensen uit zijn omgeving en de hulpverleners, vinden wij dan ook van groot belang.

Dit noemen wij triadisch werken. Zo kunnen naasten informatie geven over het ziekteverloop en over de effecten van een behandeling. Wanneer we de familie of vrienden van de cliënt goed betrekken bij de behandeling, vergemakkelijkt dat meestal de terugkeer van mensen in hun eigen omgeving en is er minder kans op een terugval.

Steun tijdens de behandeling

Wij realiseren ons dat het ingrijpend kan zijn als een dierbare bij ons in behandeling is. Daarom wil Inforsa de gevoelens van overbelasting, rouw en depressiviteit bij familie en vrienden helpen verminderen. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, ze kunnen zich hierdoor ook beter inzetten voor hun zieke familielid of vriend.

Naastenconsulent

Al onze teams en behandelaren kunnen gebruik maken van een Naastenconsulent. Deze legt mede namens het team of behandelaar contact met naasten en familie en ondersteunt de samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en naasten.

Bezoekmogelijkheden

Je bent van harte welkom om een familielid, partner of bekende die opgenomen is in een kliniek van Inforsa te bezoeken. Meer informatie vind je op onze Locatie en contactpagina.

Naastenraad

De Naastenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naasten van cliënten die in behandeling zijn bij Arkin. Lees hier meer over de Naastenraad.

Inforsa is onderdeel van Arkin. Bekijk alle informatie voor naasten op: Naasten – Arkin.