Indicaties

De FAZ behandelt cliënten met een (te verwachten) strafrechtelijke titel of ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag, en waarbij sprake is van:

  • Een psychiatrische stoornis;
  • Persoonlijkheidsproblematiek;
  • Verslavingsproblematiek;
  • Licht verstandelijke beperking;
  • Ernstige ontwrichting of dreiging daarvan.

Vaak is er sprake van een combinatie van bovenstaande factoren met daarbij sociale en maatschappelijke problematiek. Zowel voor gemotiveerde als zorgmijdende cliënten hebben wij een passend aanbod.

De FAZ is gespecialiseerd in:

  • Complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen;
  • De behandeling van agressie gekoppeld aan psychose, persoonlijkheidsstoornis of autisme.