Forensisch Psychiatrische Kliniek

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) verblijven cliënten met ernstige psychiatrische problemen. Wij nemen cliënten op uit het hele land.
De cliënten van de FPK verschillen op gebied van psychiatrische problematiek, de ernst van het delict, de culturele achtergrond en het juridisch opnamekader.

De FPK is gespecialiseerd in de behandeling van forensische cliënten met een psychotische stoornis. Daarnaast hebben onze cliënten vaak een verslaving, persoonlijkheidsstoornis, traumatische ervaringen, autisme of een licht verstandelijke beperking. Onze werkwijze en huisvesting zijn afgestemd op een veilige behandeling en begeleiding van onze cliënten.

De FPK is een gesloten kliniek die cliënten niet zonder toestemming kunnen verlaten.

Onze zorg is georganiseerd volgens het zorgprogramma voor korte justitiële titels (korter dan anderhalf jaar) en het zorgprogramma voor lange titels, zoals tbs. Onze cliënten zijn opgenomen met een justitiële maatregel, zoals tbs met verpleging, een Artikel 37 of ISD-maatregel.

De FPK fungeert als een schakelstation tussen het strafrecht en de ggz. Onze behandelingen zijn intensief en gericht op terugkeer naar de maatschappij. Dit is mogelijk zodra het ‘delictgevaar’ voldoende is verminderd. Dan kan verdere behandeling in de reguliere ggz plaatsvinden. Om die reden betrekken wij de ggz-organisatie in de regio van de cliënt snel bij de behandeling. Nazorg na beëindiging van de behandeling door de FPK behoort tot de mogelijkheden.

Opnamecriteria FPK
In aanmerking voor opname in de FPK komen mannen en vrouwen (met IQ boven de 60) met:

  • Een strafrechtelijke opnametitel, oftewel een indicatie voor intensieve psychiatrische behandeling of begeleiding vanwege een psychiatrische aandoening. Meestal een psychotische stoornis (eventueel in combinatie met een verslaving of persoonlijkheidsstoornis);
  • Een strafrechtelijke opnametitel, waarbij de FPK wordt gevraagd om diagnostiek;
  • Dusdanig grensoverschrijdend gedrag dat klinische beveiliging noodzakelijk is.

Consultatie
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot onze Forensisch Psychiatrische Kliniek, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 020 590 8134.

Aanmelden
De aanmelding van cliënten voor de FPK loopt via het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Met vragen kunt u contact opnemen met de plaatsingscoördinator van de FPK, via 020-590 81 34 of 020-590 81 42.

Meer informatie
U kunt hier meer lezen over forensische zorg. Alle informatie over TBS kunt u terugvinden op de website van TBS Nederland. Op deze website vindt u de gezamenlijke visie op (actuele) onderwerpen binnen de tbs-sector.

TBS Nederland is een initiatief van de volgende forensisch psychiatrische centra/klinieken in Nederland:
FPC De Kijvelanden, FPC De Oostvaarderskliniek, FPC de Rooyse Wissel, FPC Dr. S. van Mesdag, FPC Pompestichting, FPC Van der Hoeven Kliniek, FPC Veldzicht, FPK Inforsa, FPK GGZ Drenthe, FPK de Beuken, OBC ‘t Wold, FPK de Woenselse Poort, GGZ Eindhoven.