Valentijn Holländer in documentaire Shocktherapie Bij Schizofrenie

Vandaag 16 maart verschijnt op Videoland de documentaire Shocktherapie Bij Schizofrenie. Hierin gaat documentairemaker Jessica Villerius op zoek naar het antwoord op de vraag: shocktherapie, zin of onzin? Villerius volgt twee patiënten van Inforsa die deze elektroconvulsietherapie (ECT), beter bekend als ‘shocktherapie’, ondergaan. Een van de hoofdpersonen in deze documentaire is onze Inforsa-collega Valentijn Holländer, psychiater bij ons ECT-centrum.

Valentijn, kun je uitleggen wat ECT is?

ECT is een behandeling waarbij met een stroomstoot van maximaal acht seconden een epileptische aanval in de hersenen wordt opgewekt. Dat is een ontlading in de hersenen, waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Het is een goed onderzochte behandeling die in verschillende behandelrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een plaats heeft. Denk hierbij aan de professionele standaard voor de behandeling van onder andere schizofrenie, bipolaire (= manisch-depressieve) stoornis en depressie. ECT vindt niet alleen plaats in algemene en academische ziekenhuizen, maar ook in een aantal ggz-instellingen, zoals Inforsa. De locatie Duivendrechtsekade is op dit moment de enige tbs-kliniek en KIB/LIZ-voorziening met een inpandige ECT-voorziening.

Waarom werk je graag bij het ECT- centrum?

Het is geweldig om patiënten bij wie de behandeling is vastgelopen weer perspectief te geven op een leven met een betere psychische gezondheid en meer vrijheid, waaronder bewegingsvrijheid, binnen en buiten de kliniek.

Wie komen er in aanmerking om bij jullie behandeld te worden?

In de praktijk behandelen we met name patiënten met psychotische stoornissen (schizofrenie en aanverwant) en in mindere mate stemmingsstoornissen (depressie en manisch-depressieve ‘bipolaire’ stoornis). Er zijn ook andere indicaties voor ECT, maar die komen niet op ons pad. Het gaat om patiënten wiens leven door deze aandoening ernstig beperkt wordt, en die vaak een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. De behandeling wordt toegepast als alle andere behandelingen niet aanslaan.

Wat is er bijzonder aan de ECT-therapie bij Inforsa?

Het ECT-centrum van Inforsa is gespecialiseerd in therapieresistente psychotische stoornissen, dat wil zeggen, de patiënt is niet of onvoldoende opgeknapt op de gebruikelijke behandeling. De meeste ECT-voorzieningen in ziekenhuizen zijn vooral bedreven in vrijwillige ECT bij depressie, maar niet in gedwongen ECT bij psychotische stoornissen. Het verpleegkundig personeel in de OK-complexen is daarnaast niet getraind op agressiehantering en de-escalatie.

Kun je iets zeggen over de resultaten van de therapie?

De behandelresultaten zijn in de meeste gevallen redelijk tot zeer goed. En dat bij patiënten die vaak al jaren opgenomen zijn en min of meer opgegeven of uitbehandeld zijn verklaard.

Je ziet dat ze zich na ECT na maanden- of jarenlang verblijf in de kliniek, opgesloten op kamer of in de separeer/isoleer, weer vrij bewegen binnen de kliniek en daarbuiten, zoals vrijheden op afspraak. Ook is er vaak geen agressief verzet meer tegen de behandeling en het personeel. Daarnaast zien we dat dagbesteding op gang komt, zelfzorg kan toenemen en verloren contact met familie wordt hersteld. Kortom, ECT kan zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van het leven en welbevinden van onze patiënten.

Shocktherapie Bij Schizofrenie is vanaf 16 maart op Videoland te bekijken.