Update gevolgen voor verwijzers

Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken van onze Corona-maatregelen en over de stappen die wij nemen om de zorg bij Arkin te continueren binnen de normen van de overheid en conform ggz-richtlijnen.

Beeldbellen en face-to-face-contacten

Cliënten en behandelaren hebben de afgelopen periode veel contact gehad via beeldbellen. Daar waar dat kan blijven we dat doen, behandelaar en cliënt zullen samen bespreken wat mogelijk en gewenst is. Er komen meer mogelijkheden voor face-to-facecontacten met inachtneming van de 1,5 meter afstand en andere hygiënemaatregelen. We werken toe naar het operationeel krijgen van alle locaties per uiterlijk 25 mei a.s.. De voorbereidingen zijn in volle gang, het tempo en de mate waarin we e.e.a. kunnen realiseren kan per locatie en behandelaanbod verschillen.

Nieuwe verwijzingen

Het inplannen van nieuw verwezen cliënten is weer in volle gang. Ook daarvoor geldt dat we intakes zowel via beeldbellen als face-to-face zullen doen. Voor een aantal onderdelen geldt dat wij de wachttijd inmiddels hebben genormaliseerd en kunnen we cliënten snel een intake bieden, voor een aantal plekken hebben we nog te maken met een achterstand die wij binnenkort hopen te hebben opgelost.

Klinieken

De 1,5 meter afstand in gesloten en open klinieken is moeilijk te realiseren. De populatie van de klinieken wordt gezien als één in een gezinssituatie. Nieuwe cliënten worden voor opname bevraagd op Corona-klachten en kunnen zo nodig uit voorzorg een aantal uren of dagen in quarantaine worden gehouden om de ontwikkeling van eventuele klachten te monitoren. De richtlijnen voor bezoek blijven geldig. Ook blijft onze speciale Corona-afdeling beschikbaar.

Dagbesteding en sociale firma’s

Voor de dagbesteding en dagopvang is er een landelijke richtlijn die nog wordt geactualiseerd richting 25 mei a.s.. De afgelopen tijd heeft contact via telefoon en alternatief aanbod online plaatsgevonden. Daar waar dat kan blijven we dat doen en tegelijkertijd werken we aan meer face-to-face-mogelijkheden met inachtneming van de 1,5 meter afstand en andere hygiënemaatregelen.

Hulpaanbod voor corona-gerelateerde klachten

Zowel voor hulpverleners als voor Covid-19-cliënten die door hun ervaringen last hebben van angst, somberheid of traumatische gevoelens hebben wij een laagdrempelige hulplijn ingericht: 020-590 12 20, zie ook onze website.

Vragen?

Voor vragen over het verwijzen van cliënten kunt u contact opnemen met onze Centrale Aanmelding Arkin via 020-590 55 55 of aanmelden@arkin.nl. Heeft u andere vragen of behoefte aan meer informatie over de Corona-maatregelen, stuurt u dan een bericht naar infocorona@arkin.nl.