Resultaten leefklimaatonderzoek klinieken Inforsa

Voor de vierde keer heeft Inforsa het leefklimaat in haar klinieken gemeten.

Dit gebeurt sinds 2012 en is een belangrijke graadmeter om belangrijke elementen (de sfeer, de mate van repressie, de ondersteuning van de begeleiders en de mogelijkheden tot persoonlijke groei) te meten.

De resultaten zijn net als afgelopen jaren positief. De FPK scoort (blijvend, nu al vier metingen achter elkaar) boven de normgroep: een groep waarin vergelijkbare respondenten zitten. Het leefklimaat binnen de KIB kent, als we deze meting als leidraad nemen, op dit moment wat meer aandachtspunten. Het leefklimaat binnen de LIZ ligt tussen de andere klinieken in. Voor de beleving van dagbesteding zijn minder grote verschillen gevonden tussen de klinieken. Ook op afdelingsniveau is het resultaat uitgewerkt. Hier zijn er verschillen gevonden voor zowel leefklimaat als dagbesteding. De resultaten van elke afdeling zijn vergeleken met het gemiddelde van de betreffende kliniek en met de resultaten van vorige meting.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de cliënten zich over het algemeen veilig voelen in de klinieken van Inforsa en de hulp en begeleiding van de sociotherapeuten als positief worden ervaren. Dit geldt over het algemeen voor alle drie de klinieken. Dit sluit direct aan bij een van de doelstellingen van Inforsa:

‘Wij bereiken veiligheid door enerzijds het geven en dragen van verantwoordelijkheid en anderzijds door een behandelklimaat, gericht op ondersteuning en herstel vanuit vertrouwen en verbinding’

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, waar op kliniek- en afdelingsniveau verder over gesproken zal worden.