Veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.Veilig opgroeien betekent dat er geen geweld gebruikt wordt en er goed voor een kind wordt gezorgd.
Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen van onze cliënten. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van een kind bespreken wij dit met de cliënt en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan.

Inforsa werkt mee aan veilig opgroeien

Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling).

U kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden op de website van de Rijksoverheid.