Over Inforsa

Inforsa, omdat er meer nodig is

Inforsa biedt intensieve behandel- en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-. verslavings- en forensisch gebied. We pakken het over daar waar de ander het niet meer aan kan. Inforsa integreert forensische, psychiatrische en verslavingsgeneeskundige behandelingen en is daarmee expert op het gebied van complexe problematiek.

Lees meer over de missie en visie van Inforsa.

Behandelen van complexe problematiek is maatwerk

De behandeling bouwen wij daarom stap voor stap op. Dit vergroot de kans op slagen en voorkomt terugval. Zo kunnen onze cliënten veilig terugkeren naar de maatschappij of een passende zorgomgeving.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij stellen realistische doelen samen met de cliënt en verwijzer. De nadruk ligt op (het teruggeven van) zelfcontrole en eigen verantwoordelijkheid aan de cliënt. We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. Onze zorg is effectief, respectvol en gebaseerd op vertrouwen.

Inforsa is als een rots in de branding of een serie stapstenen in het water. Een solide basis die cliënten helpt zich staande te houden. Wij bewegen mee als het kan en bieden weerstand als de krachtige stroom hen dreigt mee te sleuren.

Landelijk netwerk

Inforsa participeert ook in verschillende landelijke netwerken:

  • TBS Nederland. TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland.
  • Klinieken voor Intensieve Behandeling
  • SVG verslavingsreclassering. De SVG is een netwerkorganisatie van elf regionale verslavingszorg-instellingen met een reclasseringsafdeling.