Inforsa ontwikkelt meetinstrument zorgrelatie cliënt

Inforsa heeft een meetinstrument ontwikkeld om de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker in kaart te brengen, de WIEK. Samen met het onderzoeksinstituut Nivel hebben we deze kwalitatieve interviewmethode geëvalueerd. Zo hebben we onderzocht of de interviewmethode goed werkt en bruikbare verbeterpunten voor medewerkers van Arkin oplevert.

WIEK*

Bij het WIEK-interview kiest een cliënt uit tien kaarten twee onderwerpen uit om over te vertellen, bijvoorbeeld “begrijpt de hulpverlener u”, “hulp vragen” of “steun”.
Van het interview wordt een persoonlijk verslag met de naam van de cliënt gemaakt, dat door de begeleider gelezen wordt. De begeleider en cliënt gaan daarna aan de slag met de verbeterpunten.

​​Tijdens de terugkoppeling van het onderzoek kregen wij te horen dat de WIEK is uitgekozen als meest bruikbare instrument – niet alleen voor de GGz maar sectoroverstijgend. Ook binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is het instrument met veel enthousiasme ontvangen. Wij zijn hier met zijn allen erg trots op!

*WIEK staat voor WHO-QOL-geïnspireerd, In gesprek met de cliënt als Expert over de eigen beleefde Kwaliteit van leven.