100 naastbetrokkenen en hulpverleners op geslaagde Familie- en Vriendendag

Met bijna honderd naastbetrokkenen en ook nog een aantal behandelaars was de 14e Familie- en vriendendag van Arkin een groot succes!

Zoals voorgaande jaren was het de bedoeling om naastbetrokkenen met elkaar in contact te brengen om ervaringen te delen en om hen voor te lichten over de ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn. Het thema van deze editie: we kunnen het niet alleen; de cliënt niet, de hulpverlener niet, de naastbetrokkene niet.

Samenwerken in de behandeling

In een aantal themagroepen werden naasten voorgelicht en gingen zij met elkaar in gesprek over: samenwerking in de behandeling, ondersteuningsmogelijkheden en gezond leven, werk en opleiding en lotgenotencontact. Behandelaars aanwezig om deze groepen te begeleiden.

De grote stappen die op dit moment worden gemaakt binnen Arkin om het triadisch werken echt in de behandeling te verankeren werden positief ontvangen. Maar helaas werd ook duidelijk dat op dit moment nog veel naasten te weinig bij de behandeling worden betrokken.

Het was een warme, openhartige en informatieve dag, die mede door inzet van de aanwezige behandelaars en vrijwilligers een succes is geworden. Als het aan de Naastbetrokkenenraad ligt zal deze dag volgend jaar zeker weer plaatsvinden! Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Naastbetrokkenraad? Geef u op voor onze nieuwsbrief of neem telefonisch contact met ons op via naastbetrokkenraad@arkin.nl of (020) 590 4095.