Veilige en waardige zorg

Reclassering Inforsa

Cliënten van de Reclassering Inforsa zijn, door hun verslaving, middelenmisbruik of gokken, in aanraking gekomen met politie en Justitie. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd of worden daarvan verdacht. Veel van hen hebben psychiatrische problemen en problemen op het gebied van huisvesting, scholing, werk of relaties.

Werkwijze
Door vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve reclasseringsbegeleiding en adequate nazorg leveren wij een bijdrage aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij.

Samenwerking
Reclassering Inforsa geeft onder meer gedragstrainingen en begeleidt cliënten bij de uitvoering van hun werkstraf. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) van Inforsa. De FAZ biedt professionele diagnostiek en behandeling ter voorkoming van terugval.

Consultatie Inforsa Reclassering

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot Reclassering Inforsa, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de bureaudienst in Amsterdam via telefoonnummer 020-5905800 (Amsterdam). U kunt de locatie Amersfoort bereiken via 088-1617650. De locatie Hilversum kunt u bereiken onder telefoonnummer 035-6222980. De locatie Utrecht is te bereiken via 088-1617480.

Aanmelding

Aanmelding van cliënten gebeurt via het OM en DJI.

Locatie en route informatie Inforsa Reclassering

Bekijk de contactpagina Reclassering Inforsa Amsterdam

Bekijk de contactpagina Reclassering Inforsa Amersfoort

Bekijk de contactpagina Reclassering Inforsa Hilversum

Bekijk de contactpagina Reclassering Inforsa Utrecht

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin