Veilige en waardige zorg

Missie en visie LIZ

De missie van de kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) is om de cliënten die op de LIZ verblijven met complexe psychiatrische problematiek te helpen een goede kwaliteit van leven op te bouwen. De LIZ biedt deze cliënten met een vaak uitzichtloze situatie een nieuwe kans een weg te vinden.

Visie LIZ, de orthopedagogische visie

Het geestelijke en lichamelijke welzijn van de cliënt, die zich vanwege een beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, staat centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding/begeleiding, in dagbesteding/onderwijs, in zorg en welzijn ten behoeve van de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag/begeleidingsgedrag of -handelen van ouders, of verantwoordelijke verwanten en van professionals (in het gehele systeem).

De LIZ richt zich met de orthopedagogische visie op het gedrag van de cliënt in zijn omgeving en de betekenis hiervan. Een orthopedagogisch/gedragsmatige visie omvat het ruimdenkend handelen (oog voor meer perspectieven), het evenwichtig denken (rekening houden met anderen), het kritisch zijn (kijk op kennis) en het reflecteren (functie van gedrag).

Dit gaat in nauwe samenwerking met het psychiatrisch model, waar er veel aandacht en deskundigheid is voor het optimaliseren van de behandeling. Zo werken de orthopedagogische en psychiatrische behandeling samen, met het doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van de LIZ-cliënten.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin