Veilige en waardige zorg

Werkwijze FAZ

Werkwijze FAZ aanmelding

Cliënten dienen aangemeld te worden via het Bureau Forensische Zorg.
Alleen verwijzers van de reclassering, NIFP, IFZ of het gevangeniswezen kunnen cliënten voor forensische zorg aanmelden. Aanmelding vindt plaats op basis van een plaatsingsbesluit uit IFZO.

Intake

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Dit intakegesprek vind binnen een week plaats en kan zonodig op elke locatie plaatsvinden. Bij iemand thuis, op een locatie van de FAZ of bijvoorbeeld in een gevangenis.

Adviesgesprek
Na het intakegesprek worden de cliënten besproken in het multidisciplinaire team.
De uitkomst hiervan wordt binnen twee weken besproken met cliënt in een adviesgesprek.
De verwijzer krijgt telefonisch en per brief te horen welk zorgtraject gevolgd gaat worden.

Behandeling

Na het adviesgesprek wordt een behandeltraject gestart. (lees meer)

Een behandelteam van specialistische deskundigen stelt een behandelplan op. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt en indien wenselijk met de naaste omgeving van de cliënt en de verwijzer. De FAZ werkt tijdens het behandeltraject met een aantal risicotaxatieinstrumenten en twee keer per jaar wordt de behandeling geëvalueerd.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin