Waardige en veilige zorg

Behandelaanbod FAZ

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) heeft jarenlange ervaring en een breed en doelgericht behandelaanbod. Alle behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en/of hebben hun nut in de praktijk bewezen.
De behandelingen zijn niet alleen gericht op stabilisatie en controle, maar juist ook op verandering van gedragspatronen. Langdurende psychotherapeutische interventies nemen dan ook een belangrijke plaats in. De FAZ biedt zowel individuele als groepsbehandelingen. De behandeling vindt plaats in de polikliniek of op locatie.

De FAZ biedt drie typen zorg:

 • ACT-behandeling
  Veelvuldig contact met de cliënt. Gericht op zorgmijdende en/of complexe forensische cliënten.
  De behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd forensisch ACT-team (keurmerk CCAF)
 • Forensische casemanagementbehandeling.
  Gemiddeld intensieve zorg, waarbij outreachende zorg noodzakelijk is.
 • Poliklinische behandeling
  Modulair gerichte individuele en groepsbehandelingen voor cliënten waarbij sprake is van behandeltrouw of cliënten eenvoudig te motiveren zijn tot behandeltrouw.
 • Poliklinische behandeling Jeugd
  Het Forensisch Jeugdteam biedt samen met Arkin Jeugd & Gezin ambulante specialistische behandelingen voor jongeren/jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar. Deze doelgroep vertoont ontwrichtend gedrag waardoor zij bekend zijn bij justitie. Er is sprake van psychiatrische en verslavingsproblematiek én er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking. Lees meer.


FAZ biedt de volgende modules aan: 

 • Agressiehanteringstherapie (AHT)
  Kortdurende intensieve cognitief-gedragstherapeutische behandeling. Drie modules; woedebeheersing, sociale vaardigheden en moreel redeneren.
 • Delictsanalyse en terugvalpreventieplan.
  Deze training geeft inzicht in beperkingen en kwetsbaarheden die onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot strafbaar gedrag.
 • Psychomotore therapie (PMT)
  In deze training worden verbanden gelegd tussen het lichamelijk bewegen, de gedachten of gevoelens die hierbij optreden en het delict waar de cliënt voor is verwezen.
 • Leefstijltraining
  Een leefstijltraining is een training voor mensen die hun alcoholgebruik, middelen­gebruik of gokgedrag willen veranderen.
 • Huiselijk geweld
  Deze training bestaat uit twee delen. De instroomgroep is gericht op woederegulatie/timeout-procedure. De vervolggroep op inzichtelijk maken van patronen die leiden tot huiselijk geweld.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  Therapie die de cliënt inzicht geeft in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag.
 • Schematherapie
  Zeer intensieve therapie die inzicht geeft in het verband tussen denkschema’s en copingstijl.
 • VERS-training
  De therapie en vaardigheidstraining richt zich op de kenmerken van de (borderline) persoonlijkheidsstoornis. De nadruk ligt op het veranderen van inadequate gedragingen.
 • Farmacotherapie
  Ter ondersteuning kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Meestal gaat het om antipsychotica, antidepressiva en stemmingsstabilisatoren.
 • MDFT
  MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een erkend behandelprogramma. Het biedt hulp aan jongeren die nog een actieve of een te activeren gezinsband hebben.

 

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin