Kwaliteitsnetwerk FPC/K wijst vijf parels voor Inforsa aan

Bij Inforsa werden als parels benoemd: de cultuur van collegialiteit en respect, het voorkomen van escalatie, en de aanstelling van een ervaringsdeskundige. Ook de onderlinge opvang na incidenten, en de nauwkeurige werkwijze voor en na opname, werden genoemd als voorbeeld van zorg van bijzondere waarde. We zijn erg trots op deze erkenning die we met elkaar hebben weten te realiseren.

De parels werden toegekend op de presentatie van het eerste landelijke rapport van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K, een kwaliteitsnetwerk van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. 10 FPC’s en FPK’s doen mee aan het Kwaliteitsnetwerk FPC/K. Het doel is om de kwaliteit van de forensische zorg te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar.

Op de Kwaliteitsdag bij Inforsa, in september 2018, hebben collega’s en ervaringsdeskundigen vanuit heel forensisch Nederland rondgekeken en interviews afgenomen in de Forensisch Psychiatrische Kliniek. Aan de hand hiervan, en ons eigen instellingsrapport, zijn de parels bepaald.

1. Sfeer en saamhorigheid tussen medewerkers en cliënten

Collegialiteit, verbondenheid en respect voor elkaar zijn kernwaarden in het leef- en werkklimaat bij Inforsa. Medewerkers vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen. Ook zijn er bijvoorbeeld loopbaancoaches en sociale en culturele activiteiten, waardoor de band tussen medewerkers en cliënten wordt verstevigd. De benadering is van mens tot mens.

2. Voorkomen van escalatie

Iedere medewerker volgt elk jaar een training De-escalerende Interventie Methoden (DIM). “Zonder op de pieper te drukken, door de juiste dingen te zeggen, kunnen ze al veel oplossen,” aldus een cliënt. Ook heeft FPK Inforsa de-escalatieondersteuners. Als de zorg opgeschaald moet worden begeleidt het 1-op-1-team cliënten individueel.

3. Ervaringsdeskundigen

Inforsa heeft een ervaringsdeskundige in dienst, die met cliënten praat, aanschuift bij psycho-educatie en een aandeel heeft bij het IMR-programma. De wens is om ervaringsdeskundigheid uit te breiden. De cliënt wordt zo veel mogelijk betrokken bij herstel.

4. Opvang na incidenten

Inforsa bespreekt de impact van incidenten met medewerkers en cliënten, middels een reconstructie kort na het incident. Ook is er een opvangteam dat altijd contact zoekt met de betrokken medewerkers. We vinden aandacht voor elkaar belangrijk, en nemen elkaars ervaringen serieus.

5. Contact (houden) voor en na opname

Voordat een cliënt opgenomen wordt op de FPK komt zijn/haar toekomstige behandelaar alvast kennismaken. Na de opname wordt vervolgens een nauwkeurige overdracht naar de vervolginstelling gedaan. Ook houden we na behandeling contact met de cliënt. Ons dossier beschikt over een nazorgfunctie.