Verdiepingsdiagnostiek

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) biedt als enige in Amsterdam verdiepingsdiagnostiek voor de forensische doelgroep

De verdiepingsdiagnostiek (of diagnostisch onderzoek) is bedoeld om de hulpvraag, zowel van de cliënt als van de verwijzer, duidelijk in beeld te brengen. Afhankelijk van de problematiek worden verschillende deelonderzoeken gedaan, zoals:

  •  Psychiatrisch onderzoek
  •  Psychologisch onderzoek
  •  Persoonlijkheidsonderzoek
  •  Risicotaxatie
  •  Somatische screening
  •  Laboratoriumonderzoek
  •  Verslavingsdiagnostiek

Het stellen van de diagnose is maatwerk. De intensiteit van het onderzoek en daarmee de tijdsduur kunnen van cliënt tot cliënt verschillen.

Voor meer informatie over de verdiepingsdiagnostiek van het FAZ: 020-590 84 70.