Wegwijzer binnen Arkin

Inforsa is onderdeel van Arkin. Arkin heeft een breed zorgaanbod en is deskundig op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. De onderdelen van Arkin bestrijken het gehele gebied van curatieve zorg (kortdurende zorg, sterk gericht op genezing), de langerdurende psychiatrie en verslavingszorg, de forensische psychiatrie (voor cliënten met een TBS of andere justitiële maatregelen), intensieve psychiatrie, reclassering en spoedeisende hulp.

Een overzicht van de onderdelen van Arkin:

Arkin Jeugd & Gezin  Arkin Jeugd & Gezin – Voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem
SpoedeisendePsychiatrieAmsterdam150bij100 Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam – Ambulante hulp aan jongeren en volwassenen in acute psychische nood
Mentrum 150bij100 Mentrum – Langdurige psychiatrische- en verslavingsproblematiek, inclusief ouderenpsychiatrie
Roads – Activerende begeleiding, sociale activering en re-integratie
PuntP 150bij100 PuntP – Curatieve psychiatrie
Jellinek 150bij100 Jellinek – Curatieve verslavingszorg
Novarum 150bij100 Novarum – Behandeling voor eetstoornissen en obesitas
NPI 150bij100 NPI – Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek
Inforsa 150bij100 Inforsa –  Forensische en intensieve zorg, inclusief reclassering
Sinai-Centrum

 

Sinai Centrum – Psychotraumabehandelcentrum voor volwassenen & ouderen
Logo Arkin Basis GGz Arkin BasisGGZ – Eerste-lijn behandelingen voor psychiatrie
 

Voor algemene informatie over Arkin klikt u hier.