Zorginnovatie

Bij Inforsa is er voortdurende en overstijgende aandacht voor de kwaliteit van zorg en doorontwikkeling hiervan (zorginnovatie).

Inforsa heeft zich door de zorgpraktijk van relatie-gestuurde zorg al onderscheiden van andere organisaties en wil dat blijven doen door hier permanent mee bezig te zijn. Dat gebeurt door onderzoek & innovatie, vooral vanuit praktische projecten die direct aan de werkvloer gerelateerd zijn. Op die manier wil Inforsa haar onderscheidend vermogen versterken.

Overzicht zorginnovatie-projecten Inforsa

Proeftuinen LIZ

De LIZ van Inforsa doet mee aan het landelijke project vraagsturing van Ypsilon. In het project bij Inforsa zijn we op zoek naar een manier om het begrip ‘kwaliteit van leven’ echt vanuit de patiënt te definiëren en te betrekken in de behandeling. Lees meer informatie over dit landelijke project op de infographic -toolkit ggz interactief of bekijk de flyer Proeftuinen LIZ.

Drempels weg

De klinieken van Inforsa zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een pilot om anders om te gaan met de verpleegkundige kantoren op de afdelingen. Deze kantoren lijken met regelmaat een drempel voor contact te vormen, terwijl dat contact tussen zorgverlener en zorgontvanger de basis van het werk is. Meer informatie over Pilot drempels weg (flyer).

Duurzame Verbinding

De FPK van Inforsa heeft haar visie en werkwijze de afgelopen jaren opnieuw vormgegeven vanuit het opgedane inzicht dat de zorg voor cliënten met kortdurende justitiële titels ontoereikend lijkt te zijn. Er is sprake van hoge recidive en cliënten blijven moeilijk ‘in zorg’.  Over de oorzaken en betekenis hiervan, alsmede wat dit betekent voor de forensische praktijk van Inforsa, is uitgebreid geschreven. In 2014 kwam de brochure ‘verbinding in vogelvlucht uit’,  die het visietraject samenvat. U kunt deze brochure aanvragen via managementsecretariaat.inforsa@inforsa.nl. In het Parool van 13 november 2014 stond een artikel over deze ontwikkeling. 

Leefklimaat & relationele zorg

Het leefklimaat waarin de kernwaarden van vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid tot uitdrukking komen, is een centraal onderdeel van Inforsa. We zijn hier niet alleen wetenschappelijk mee bezig (door met regelmaat het klimaat te ‘meten’), maar we zijn actief in het onderhouden van een goed klimaat. Voorbeelden hiervan zijn onze jaarlijkse kerst- en midzomervieringen, die inmiddels een korte, maar echte traditie zijn. Onze visie is dat we pas vanuit een open klimaat, gericht op samenwerking, de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker centraal kunnen stellen.

Op gebied van het leefklimaat werkt Inforsa samen met de Hogeschool Leiden.

Presentie

Bij Inforsa wordt de presentiebenadering gebruikt om de relationele zorg vorm te geven. Wil je hier meer van weten: kijk op www.presentie.nl of bekijk onderstaand filmpje (10 minuten Andries Baart – wat is presentie).

Zorg van Morgen

Onder de even simpele als verwachtingsvolle titel ‘zorg van morgen’ zijn de klinieken van Inforsa bezig met het schetsen van de vernieuwingslijnen voor de komende jaren. De thema’s zoals hier eerder geschetst komen hier uiteraard in terug, maar ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een organisch zorgmodel, die de visie van Inforsa in één model weergeeft.

De-escalerende dwangzorg

Al jaren ontwikkelt Inforsa, vanuit haar visie van nabije zorg een aantal opvallende en spraakmakende interventies op gebied van de-escalerende dwangzorg. Zo heeft Inforsa de functie de-escalatieondersteuner ingevoerd. Sinds 2013 werken er ook speciale 1op1-teams, professionals die in geval van (preventie van) dwangzorg ingezet kunnen worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar bijdragen over dit thema in het boek ‘leefklimaat in de klinische forensische zorg’ en in het ‘werkboek hic’. Of lees het artikel Eigen schuld, dikke bult? Leefklimaat en straf in de klinisch-psychiatrische zorg. P. van der Helm, P. Schaftenaar. MGV 2014; 69 (6): 28-34.