Tevredenheidsmetingen

Cliënt-tevredenheidsmetingen

Het Cliënt Tevredenheids Onderzoek (CTO) wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Bekijk de CTO resultaten 2012. De vragenlijst van 2012 was dezelfde als die van het jaar 2010. Bekijk de vergelijking tussen de resultaten van beide onderzoeken.

Verwijzers-tevredenheidsmetingen

Inforsa is continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. In september 2016 wordt een nieuwe tevredenheidsmeting gehouden.