Publicaties

Wetenschappelijk onderzoek Inforsa

Recente publicaties

 • 1op1-teams verbeteren de dwangzorg. P. Schaftenaar, M. Ruiter. NAGGZ (2016).
  Dit artikel beschrijft de toegevoegde waarde die 1op1-teams kunnen hebben in het zorgproces als er sprake is van dwanginsluitingen (op kamer, in afzondering of separatie).
 • Eigen schuld, dikke bult? Leefklimaat en straf in de klinisch-psychiatrische zorg. P. van der Helm, P. Schaftenaar. MGV 2014; 69 (6): 28-34.
  Het straffen van psychiatrische patiënten die gewelddadig zijn lost vaak niets op. Hun agressie heeft vaak wortels in een traumatisch verleden. Wat wel werkt is het leefklimaat op de afdeling zodanig te verbeteren dat patiënten en medewerkers zich er veilig voelen. Dat vergt een ‘paradoxale beweging’.
 • Agressie en geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; aard, omvang en strafrechtelijke reactie. J.M. Harte, M.E. van Leeuwen, R. Theuws. Tijdschrift voor psychiatrie 55 (2013) 5.
  Dit onderzoek beschrijft de aard en omvang van het geweld door patiënten tegen werknemers in de psychiatrie. Ook de eventuele strafrechtelijke reactie op dit geweld wordt in kaart gebracht. Conclusie: de vraag of het geweld al dan niet het gevolg is van een psychiatrische stoornis mag geen rol spelen in de beslissing om het incident wel of niet aan te geven of te vervolgen. Behalve het begeleiden en informeren van werknemers die het slachtoffer zijn geworden, is het aan de ggz-instellingen om zich in te zetten voor de ontwikkeling en implementatie van een gericht vervolgingsbeleid.

Overige Publicaties

 • Factsheet. Veiligheid of zorg?
  In 2015 deed Inforsa een casestudy naar de beleving van cliënten tijdens dwangzorg. De resultaten van dit onderzoek vind je in bijgevoegd factsheet.
 • Artikel. Drie R-en revisited. Artikel in het TvZ, oktober 2015.
  Iedereen die in de geestelijke gezondheidszorg werkt is ermee ‘opgegroeid’: de drie R-en: rust, rijnheid en regelmaat. In deze bijdrage doet de auteur een voorstel om deze oude R-en een nieuwe invulling te geven, zodat we er in de zorg weer jaren mee vooruit kunnen.
 • Artikel. Parool artikel Inforsa. Artikel in het Parool op 13 november 2014.
  Wie crimineel wordt door waanideeën was bijna niet te helpen. Een Amsterdamse forensische kliniek vond het middel: aandacht en vertrouwen. Een artikel over Inforsa ter ere van vijfjarig bestaan.
 • ArtikelVeiliger gevoel door groepschat bij GGZ. Artikel in de Metro op 24 april 2014.
  Medewerkers van de Amsterdamse GGZ instelling Inforsa voelen zich stukken veiliger nu ze een chatgroep hebben. Sinds de medewerkers een tablet van het bedrijf kregen vanwege een experiment met digitale dossiers bij de patiënten thuis voelen ze zich veel veiliger. De medewerkers hebben namelijk zelf besloten ook gebruik te maken van de chatfunctie. Met het gehele behandelend team zijn ze een groepsgesprek gestart zodat ze elkaar op de hoogte kunnen houden van wat ze doen.
 • Boek Leefklimaat in de klinische forensische zorg. P. van der Helm, U. Kröger, P. Schaftenaar en J. van Vliet. ISBN: 9789088503283, 1ste druk, 2013
  Dit boek beschrijft de moeilijke taak (‘misschien wel het moeilijkste werk ter wereld’) van sociotherapeuten op de leefgroep om dat sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep ‘werkt’. Het boek is bedoeld voor het hbo ‘Werken in Gedwongen Kader’ en voor de vakmensen op de leefgroep zelf, ter ondersteuning van hun werk. Petra Schaftenaar is één van de auteurs en medewerker bij Inforsa.
 • Artikel De sociotherapeut als evenwichtskunstenaar. P. van der Helm, P. Schaftenaar en N. van Tol. Artikel in SozioSPH april 2013.
  Streng straffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige maatschappelijke klimaat over tbs’ ers. De klinisch forensische zorg staat onder druk.Ten onrechte, vinden Peer van der Helm, Petra Schaftenaar en Nico van Tol.Behandelen werkt, betogen ze. Het creëren van een positief leefklimaat in de instelling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Petra Schaftenaar is één van de auteurs en medewerker bij Inforsa.
 • Filmpje.Klassiek pianiste Iris hond speelt op Blue Monday 2013 voor cliënten van Inforsa Klinieken. Rob van Alphen, muziektherapeut bij Inforsa, is één van de initiatiefnemers.

 • Artikel. Artikel Parool 10 jaar FPK. Artikel Parool 22 oktober 2011.
  In de forensisch psychiatrische kliniek Inforsa worden patiënten met een psychotische stoornis behandeld. Ze zijn er door de rechter heen gestuurd na een vaak zwaar geweldsdelict. Deze maand vierden bewoners en staf het tienjarig bestaan.