Onderzoek

Bij Inforsa vinden we het belangrijk dat wetenschap en praktijk met elkaar verbonden zijn. We doen met regelmaat onderzoeken (grotere en kleinere), waarbij we er vooral aan hechten dat we vraagstukken onderzoeken waar we ons in de praktijk mee onderscheiden, die dus in lijn zijn met de visie op zorg van Inforsa.

Het onderzoek binnen Inforsa valt uiteen in twee grote groepen:

1. Promotieonderzoeken

2. Wetenschappelijk & Praktijkgericht onderzoek