Onderzoek & Innovatie

Bij Inforsa is er voortdurende en overstijgende aandacht voor de kwaliteit van zorg en doorontwikkeling hiervan (zorginnovatie).

Het werk binnen het merk Inforsa is om verschillende redenen moeilijk en speciaal:

  • cliënten laten (betekenisvol) contact met anderen niet gemakkelijk (meer) toe.
  • cliënten zijn achterdochtig.
  • cliënten hebben veel negatieve ervaringen.

De cliënten zijn mensen met ernstige gedragsproblemen die soms ook ernstige agressie naar anderen (of zichzelf) vertonen. Bij Inforsa zijn de professionals zich er nadrukkelijk van bewust dat de psychiatrische behandeling niet los staat van bejegeningsaspecten en/of de algemene zorgpraktijk en daar juist zelfs van afhankelijk is. De cliënt is een waardevol persoon die respect, compassie en mededogen verdient voor het lijden waardoor zijn/haar (moeilijke) leven wordt gekenmerkt.

Inforsa heeft zich door deze zorgpraktijk van relatie-gestuurde zorg al onderscheiden van andere organisaties en wil dat blijven doen door hier permanent mee bezig te zijn. Dat gebeurt door onderzoek & innovatie, vooral vanuit praktische projecten die direct aan de werkvloer gerelateerd zijn. Op die manier wil Inforsa haar onderscheidend vermogen versterken.