Medewerkers Reclassering Inforsa

Er zijn rond de 60 medewerkers werkzaam bij Reclassering Inforsa.

De medewerkers houden zich bezig met:

  • Het bezoeken van verdachten en arrestanten op het politiebureau, de reclasseringsbalie of in een Huis van Bewaring;
  • Het schrijven van adviesrapporten in opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen. In een reclasseringsadvies staat altijd een inschatting van de recidiverisico’s en welke interventies er nodig zijn om die risico’s te verkleinen;
  • Het houden van toezicht op cliënten en waar nodig toeleiden naar forensische zorg;
  • Het geven van gedragstrainingen;
  • Het begeleiden van werkstraffen