Doelstellingen Reclassering Inforsa

Reclassering Inforsa begeleidt cliënten die door hun verslaving, middelenmisbruik of gokken in aanraking zijn gekomen met Justitie. Door vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve reclasseringsbegeleiding en adequate nazorg leveren wij een bijdrage aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij.

De medewerkers van Reclassering Inforsa hebben kennis van reclassering, verslaving, psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen. Juist door deze combinatie zijn wij een belangrijke partner voor Justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in het begeleiden van (ex-)gedetineerden tijdens en na hun straf.