Veilige en waardige zorg

Doelgroep en opnamecriteria KIB

Doelgroep Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)

De KIB richt zich op mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, met ontwrichtende psychiatrisch gedrag waarbij sprake is van zeer moeilijke behandelbaarheid. De cliënten verblijven vaak al geruime tijd in de klinische GGZ. Er is sprake van een zodanig problematische wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving dat het systeem waarvan hij deel uitmaakt, dreigt te desintegreren.

De cliëntengroep bestaat uit cliënten met psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Verslaving komt veel voor. Daarnaast worden in toenemende mate cliënten behandeld met autistiforme stoornis die met name door hun gedrag buiten de reguliere behandelsetting vallen. De meeste cliënten hebben een civielrechtelijke maatregel (RM).

Opnamecriteria KIB

Voor de KIB gelden de volgende opnamecriteria:

  • leeftijd vanaf 18 jaar;
  • langdurige ontwrichting van de behandelrelatie;
  • meervoudige problematiek op as I (EPA) en/of as II
  • de verwijzende instelling gaat akkoord met de terugnamegarantie.
  • opnameduur is gemiddeld een half jaar.

De KIB is niet specifiek toegerust voor cliënten met ernstige somatische problemen en/of organische psychosyndromen. Indien de behandeling vanuit de KIB inhoudelijk wel goed aansluit, wordt in voorkomende gevallen gezocht naar mogelijkheden om dergelijke specifieke cliënten toch de benodigde behandeling te bieden, binnen de gegeven mogelijkheden.

Rol verwijzer

De GGZ-voorziening van herkomst heeft een ‘terugkeer­garantie’ voor de in de Kliniek Intensieve Behandeling opgenomen cliënten. Deze instelling blijft dus mede probleem­houder en mede verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat: heropname in de instelling van herkomst dan wel doorplaatsing naar een vorm van beschermd en begeleid wonen.

Dit betekent onder andere dat de verwij­zende behandelaar met enige regelmaat, deelneemt aan de behandelplanbesprekingen binnen de KIB. Dit betekent ook dat de KIB zich niet alleen richt op de cliënt, maar in latere fasen van de behandeling ook op de behandelsetting van de verwijzer.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin