Veilige en waardige zorg

Activiteiten KIB

Naast het behandelaanbod biedt de Kliniek Intensieve Behandeling ook behandelingondersteunende activititeiten aan.

De activiteiten KIB bestaan onder meer uit:

 • Individuele activiteiten zoals: creatieve handvaardigheid, sport, fitness, houtbewerking en keramiek.
 • Groepsactiviteiten zoals wandelen en bibliotheekbezoek.
 • Onderwijs zoals taal-, computer- en rekencursussen en huiswerkbegeleiding.
 • Overige activiteiten zoals: filmavonden, barbecue, sporttoernooien en activiteiten rondom de gebruikelijke feestdagen.

Verder kunnen cliënten deelnemen aan werkprojecten zoals: dierenverzorging, groenvoorziening, oefenkeuken en fietsenwerkplaats.

Maatschappelijk werk

De KIB heeft ook maatschappelijk werkers in dienst. De maatschappelijk werker:

 • Legt contact met het (steun)systeem door onder andere huisbezoek en het screenen van bezoek.
 • Geeft voorlichting aan de cliënt over de kliniek, de werkwijze en de visie.
 • Maakt een probleemanalyse (o.a. gezinsanalyse, draagvlak sociaal systeem, arbeidsomgeving).
 • Verricht interventies met als doel contact tussen cliënt en het sociaal systeem te verbeteren.
 • Speelt ondersteuningsvragen met betrekking tot de uitvoering van materiële zaken door aan de sociaal-juridische dienstverlening.
 • Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten/familiebijeenkomsten over de kliniek en haar werkwijze voor het sociale systeem van de cliënt.
 • Voert slachtofferonderzoek uit.
 • Neemt deel aan de behandelplanbespreking.
 • Verzamelt informatie betreffende inkomen, verzekeringen, verblijfsvergunningen, schulden etc.
 • Lost (ontstane) knelpunten met betrekking tot boven genoemde gebieden op.
 • Geeft op verzoek van familie voorlichting over bijvoorbeeld inkomen, schulden aan het sociaal steunsysteem.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin