Veilige en waardige zorg

Missie en Visie FPK

De FPK is een algemeen erkend expertisecentrum, gekenmerkt door state-of-the-art-behandeling van forensische cliënten met een psychotische stoornis, in korte zowel als lange trajecten, met zo min mogelijk dwangtoepassingen. De FPK maakt haar resultaten inzichtelijk, investeert in onderzoek en laat van zich horen door publicaties.

Missie FPK

De Forensisch Psychiatrische Kliniek biedt gespecialiseerde forensisch-psychiatrische zorg binnen de GGz. Wij bereiken veiligheid door enerzijds het geven en dragen van verantwoordelijkheid en anderzijds door een behandelklimaat, gericht op ondersteuning en herstel vanuit vertrouwen en verbinding.

Onze kernwaarden
Deze missie vertaalt zich in drie kernwaarden:

  • Verbinding duurzaam tot stand brengen
  • Verantwoordelijkheid dragen en laten
  • Vertrouwen geven en krijgen.

Visie FPK

De FPK werkt samen met de cliënt aan herstel en zelfcontrole, waardoor verantwoordelijkheden kunnen worden teruggegeven en doelen van de cliënt kunnen worden bereikt. De basis om dit te doen wordt gevormd door een gelijkwaardige relatie, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Die relatie is niet per definitie eindig; onze verbinding met de cliënt heeft een zo duurzaam mogelijk karakter, ook na ontslag uit de kliniek.

Veiligheid wordt vormgegeven vanuit het contact dat uit deze manier van werken ontstaat. Dat contact helpt bij het proces om een optimale verbinding tussen cliënt en professional te leggen en te behouden. Oók als het minder goed gaat met de cliënt. De omgeving en de instrumenten zijn een hulpmiddel. Veiligheid zit dus in het contact, niet in de muren.

Bekijk de gehele Missie en Visie Forensisch Psychiatrische Kliniek of lees de brochure ‘verbinding in vogelvlucht’ waarin u een overzicht krijgt van de visieontwikkeling naar duurzame verbinding van de FPK Inforsa.

 

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin