Veilige en waardige zorg

Doelgroep en opnamecriteria FPK

De cliënten van de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) verschillen op gebied van psychiatrische problematiek, de ernst van het delict, de culturele achtergrond en het juridisch opnamekader.

Opnamecriteria FPK

In aanmerking voor opname in de FPK komen mannen en vrouwen (IQ boven de 60) met:

  • Een indicatie voor intensieve psychiatrische behandeling of begeleiding vanwege een psychiatrische aandoening. Meestal een psychotische stoornis (eventueel in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis);
  • een strafrechtelijke opnametitel of voorgeschiedenis;
  • dusdanig grensoverschrijdend gedrag dat klinische beveiliging noodzakelijk is.

Delictsfactoren cliënten FPK

Aan het plegen van een delict liggen meestal verschillende factoren ten grondslag. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar de problematiek van de cliënt gekeken. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij het delict:

  • persoonlijk en psychiatrisch toestandsbeeld
  • situationele omstandigheden
  • maatschappelijke inbedding
  • sociale, maatschappelijke en professionele vaardigheden
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin