Veilige en waardige zorg

Activiteiten FPK

Naast het behandelaanbod biedt de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) ook behandelingondersteunende activiteiten aan.

De activiteiten FPK:

 • Individuele activiteiten zoals: creatieve handvaardigheid, sport, fitness, houtbewerking en keramiek.
 • Groepsactiviteiten zoals wandelen en bibliotheekbezoek.
 • Onderwijs zoals taal-, computer- en rekencursussen en huiswerkbegeleiding.
 • Overige activiteiten zoals: filmavonden, barbecue, sporttoernooien en activiteiten rondom de gebruikelijke feestdagen.

Werkprojecten

Cliënten kunnen ook deelnemen aan werkprojecten. Hiermee doen ze werkervaring op en ze krijgen een vergoeding. De kliniek biedt diverse werkprojecten aan:

 • Werkproject Keuken. Bijvoorbeeld deelnemen aan het project ‘Appeltaart bakken’ of de ‘Soepgroep’.
 • Werkproject Hout. Cliënten kunnen tweedehands meubelen opknappen of zelf meubels maken.
 • Werkproject schoonmaken binnen de kliniek. Schoonhouden van de activiteitenruimtes.
 • Werkproject Tuin. Aan de hand van een jaarplan worden de binnentuinen onderhouden.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider  is er voor iedere cliënt die zich wil en kan voorbereiden op zijn terugkeer naar de maatschappij. Samen met de trajectbegeleider gaat de cliënt op zoek naar zijn kwaliteiten, wensen en hoe ze invulling willen geven aan deze wensen. Cliënten starten met werkervaring in de kliniek en bij voldoende vaardigheden en vrijheden zoeken de trajectbegeleiders een passende werkervaringsplaats bij o.a. Roads, HVO Querido, De Waterheuvel etc.

Maatschappelijk werk

De Forensisch Psychiatrische Kliniek heeft ook medewerkers maatschappelijk werk in dienst. Het maatschappelijk werk neemt deel aan de behandelplanbespreking en heeft de volgende taken:
 • Legt contact met het (steun)systeem door onder andere huisbezoek en het screenen van bezoek.
 • Maakt een probleemanalyse (o.a. gezinsanalyse, draagvlak sociaal systeem, arbeidsomgeving).
 • Verricht interventies met als doel contact tussen cliënt en het sociaal systeem te verbeteren.
 • Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten / familiebijeenkomsten over de kliniek en haar werkwijze voor het sociale systeem van de cliënt.
 • Voert slachtofferonderzoek uit.

Sociaal Juridische Dienstverlening

De cliënten van de Forensisch Psychiatrische Kliniek kunnen ook gebruik maken van Sociaal Juridische Dienstverlening. Deze medewerkers werken aan:

 • Het verzamelen van informatie betreffende inkomen, verzekeringen, verblijfsvergunningen, schulden etc.
 • Het oplossen van (ontstane) knelpunten met betrekking tot boven genoemde gebieden op.
 • Uitvoering geven aan de zakgeldregeling voor TBS-cliënten.
 • Geven op verzoek van maatschappelijk werkenden en/of familie voorlichting over inkomen, verzekeringen, verblijfsvergunningen, schulden etc.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin