Veilige en waardige zorg

Forensisch Psychiatrische Kliniek

De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) biedt gespecialiseerde forensisch- psychiatrische zorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz).

De FPK is een algemeen erkend expertisecentrum, gekenmerkt door state-of-the-art-behandeling van forensische cliënten met een psychotische stoornis, in korte zowel als lange trajecten, met zo min mogelijk dwangtoepassingen. De resultaten van de behandelingen zijn inzichtelijk. Bekijk ook ons onderzoek en onze publicaties.

De FPK werkt samen met de cliënt aan herstel van de zelfcontrole, waardoor verantwoordelijkheden kunnen worden teruggegeven en doelen van de cliënt kunnen worden bereikt. De basis om dit te doen wordt gevormd door een gelijkwaardige relatie, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Die relatie is niet per definitie eindig: onze verbinding met de cliënt heeft een zo duurzaam mogelijk karakter, ook na ontslag uit de kliniek.

De behandeling is gericht op resocialisatie in een passende vervolgomgeving. Zodra het delictsgevaar voldoende is gereduceerd, vindt verdere resocialisatie in de reguliere GGZ plaats. De FPK fungeert als een schakelstation tussen het strafrecht en de GGZ.

Nuttige link
Op forensischezorg.nl vinden professionals in de forensische zorg informatie over de verschillende aspecten van het werkveld.

Consultatie

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot onze Forensisch Psychiatrische Kliniek, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 020-590 81 34.

Uw cliënt aanmelden

De aanmelding van cliënten voor de FPK loopt via het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de plaatsingcoördinator via 020-590 81 34.

Locatie en route informatie FPK

Bekijk de contactpagina

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin