Veilige en waardige zorg

Forensisch Ambulante Zorg

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) biedt ambulante behandelingen voor forensische cliënten met psychiatrische, verslavings en/of persoonlijkheidsproblematiek. Al dan niet in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak zijn cliënten in aanraking gekomen (of dreigen in aanraking te komen) met politie of justitie door gewelds-, vermogens- of zedendelicten. Er wordt kort behandeld als het kan en lang als het moet. In onze behandeling staat het delict centraal.

Doelstelling

Het doel van de behandeling van de FAZ is het verminderen van de kans dat de cliënt opnieuw een delict zal plegen, door het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfcontrole van de cliënt. Verder wordt gestreefd naar het stabiliseren en optimaliseren van de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van de cliënten. De behandelingen kunnen variëren van hoog-intensieve outreachende zorg waarbij dagelijks contact noodzakelijk is, tot een geprotocoleerde behandelmodule in een poliklinische setting.

Om bij de meest complexe cliënten continuïteit van zorg te bieden, wat bij deze doelgroep vaak een probleem is door oa. detentieperiodes, wordt ook sociaal-psychiatrische zorg geboden in de Penitentiaire Inrichting. Voor de laagcomplexe cliënten bestaat de mogelijkheid tot online behandeling door middel van E-health.

De duur van de behandeling hangt af van het risico op recidive. De behandeling duurt in principe niet langer dan twee jaar of de duur van een toezicht, tenzij de inschatting van het recidiverisico na deze periode nog dermate hoog is dat beëindiging van de forensische ambulante behandeling nog niet verantwoord is.

De Forensisch Ambulante Zorg is gespecialiseerd in:

  • Complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen.
  • De behandeling van agressie gekoppeld aan psychose, persoonlijkheidsstoornis, autisme
  • SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt)

Zorg op maat

Dankzij het integrale zorgaanbod heeft de FAZ voor vrijwel alle aanmeldingen een ambulant aanbod op maat. Het zorgaanbod bestaat uit de forensische psychiatrische polikliniek, een forensische casemanagementteam en een forensisch ACT Team. Daarbij biedt de FAZ zowel individuele zorg als een groepsaanbod. Mocht ambulante behandeling (nog) niet mogelijk/verantwoord zijn dan zoekt de FAZ een andere passende oplossing. Binnen Inforsa of samen met andere partijen.

De FAZ biedt ook als enige organisatie in Amsterdam verdiepingsdiagnostiek voor deze doelgroep, dit in nauwe samenwerking met en op aanvraag van de reclasseringspartners.

Uw cliënt aanmelden

De aanmelding van cliënten voor de FPK loopt via het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).  Meer informatie over het aanmelden kunt u krijgen via Bureau Forensische Zorg Inforsa.

Locatie en route informatie FAZ

Bekijk de contactpagina voor een overzicht van alle locaties.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin