Veilige en waardige zorg

Voor wie?

Inforsa biedt forensische en intensieve zorg voor haar cliëntendoelgroep. Forensische zorg voor cliënten met een psychiatrische aandoening en/of verslaving die een strafbaar feit hebben gepleegd. Inforsa biedt zorg middels een ambulant, reclasserings- of klinisch traject. Intensieve zorg is er voor cliënten die zijn vastgelopen in hun behandeling.

Cliëntendoelgroep forensische zorg

Cliënten met een psychiatrische aandoening of verslaving die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie kunnen bij Inforsa terecht. Deze cliënten hebben een strafbaar feit gepleegd waarvoor de rechtbank hen een forensische titel of juridische maatregel heeft opgelegd. Er zijn 25 forensische zorgtitels. Een forensische zorgtitel bepaalt het type forensische zorg dat een cliënt zal ontvangen. Het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) of één van de de 3 Reclasseringsorganisatie brengt, op basis van onderzoek van een verdachte, advies uit aan de rechter over deze titel met de bijbehorende zorg en het vereiste beveiligingsniveau.

Op advies van de rechter worden cliënten doorverwezen naar de Forensische Ambulante Zorg (FAZ) , de Justitiële Verslavingszorg (JVz) of de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) . De zorg en behandeling bij Inforsa is erop gericht de kans op herhaling te verminderen.

Cliëntendoelgroep intensieve zorg

Inforsa behandelt ook mensen die zijn vastgelopen in hun behandeling bij een andere klinische instelling. Of mensen bij wie de behandelrelatie tussen cliënt en hulpverlener is verstoord. Deze cliënten worden behandeld in de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB).

Cliënten die vanuit een KIB niet kunnen doorstromen naar een reguliere plek in de GGz en/of langerdurende gestructureerde zorg nodig hebben kunnen opgenomen worden bij de Langdurige Intensieve Zorg (LIZ).

Aandoeningen

Inforsa richt zich op mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die mogelijk de volgende aandoeningen (of een combinatie hiervan) hebben:

• Psychosen
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Verslavingsproblematiek (Middelengebruik en/of gokken)
• Verstandelijke beperking
• Autisme

Lees meer over psychiatrische stoornissen of verslaving

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin