Veilige en waardige zorg

Bezoek

U bent van harte welkom om een familielid, partner of bekende bij de klinieken van Inforsa te bezoeken. We hebben enkele bezoekregels om het bezoek goed te laten verlopen en ieders veiligheid te garanderen. Er is een brochure (en inlegvel met aanvullende afspraken) aanwezig met regels waaraan het bezoek zich moet houden.

Al het bezoek moet in het bezit zijn van een legitimatiebewijs, hier kan om worden gevraagd bij de receptie. Het kan zijn dat het bezoek gevraagd wordt naar de inhoud van hun tassen en dergelijke als daar aanleiding voor is.

Intensieve Behandeling

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)

Clienten kunnen in de kliniek bezoek ontvangen, buiten de momenten dat er een programma is. Indien de cliënt bezoek gaat ontvangen, melden ze dit bij de begeleiding.

Clienten mogen bezoek op de eigen kamer ontvangen, tenzij dit door uw behandelteam anders besloten is.

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat het behandelteam besluit het ontvangen van bezoek tijdelijk te beperken. Dit kan zijn in verband met de gezondheidstoestand, ter voorkoming van verstoring van de orde op de afdeling of in verband met strafbare feiten. Het behandelteam zal de redenen, de duur en de voorwaarden van de eventuele beperking aan de cliënt meedelen en in het dossier vastleggen. Wanneer de cliënt het niet eens mocht zijn met beperkingen van de bezoekregel, dan kan contact worden opgenomen met de Patientsvertrouwenspersoon (PVP).

Langdurige Intensieve Zorg (LIZ)

Cliënten kunnen elke dag tussen 9-22 uur bezoek ontvangen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling.

Forensische Zorg

Forensische Psychiatrische Kliniek

Cliënten hebben het recht bezoek te ontvangen volgens de bezoektijden. Alleen als hier gegronde redenen toe zijn, kan het bezoek worden beperkt. Via de afdeling kunt u een afspraak maken voor een bezoek.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin